Döbelninkatu 2, 6.krs 00260 HELSINKI
koordinaattori@reservinmentorit.fi

Yhteystiedot

Reservin Mentorit Säätiö sr

Yhteystiedot

Reservin Mentorit Säätiö sr | ReMe

Osoite:

Döbelninkatu 2, 6.krs | 00260 HELSINKI

Y-tunnus:

2854001-7

Tilinumero:

FI89 1544 3000 0593 24

ReMe some:

ReMe toimikunta 2022
Reservin Mentorit Säätiö sr

ReMe toiminnan ”operatiivinen nyrkki” valitaan vuosittain. Toimikuntaan kutsutaan yhteistyötahojen edustaja, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää edustamansa tahon ReMe:n toimintaa.

Karoliina Pousi

ReMe koordinaattori

+358 40 736 5113
@reservinmentorit.fi

Petri Pirnes

ReMe toiminnanjohtaja

+358 400 585 673
@reservinmentorit.fi

Pasi Parkkila

RES edustaja

Reserviläisliitto – Reservistförbundet ry on 39 000 jäsenellään Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Liiton organisaatioon kuuluu 18 maakunnallista piiriä, joiden alaisuudessa on 327 jäsenyhdistystä.

Erkki Inkinen

RUL edustaja

Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund ry (RUL) on suomalainen, vuonna 1931 perustettu reserviupseeritutkinnon suorittaneiden reserviläisten liitto.

Olli Parkkinen

MPK edustaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry (MPK) on suomalainen julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä.

Alberto Guidastri

MPKL edustaja

Maanpuolustuskiltojen liitto ry on valtakunnallinen killat ja erilaiset maanpuolustusyhteisöt kokoava vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö siviili- tai sotilasarvoon katsomatta.

Risto Tarkiainen

RESUL edustaja

Reserviläisurheiluliitto, RESUL, on suomalainen urheiluliitto ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvontaorganisaatio. Liiton tehtävänä on jäsenistönsä kenttätaitojen kehittäminen ja ylläpito. Liitto perustettiin 1970 ja siihen kuuluu nykyään kolme reserviläisjärjestöä.

Suvi Aksela

NVL

Naisten Valmiusliitto on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii yhteensä noin 144 000 naista. Naisten Valmiusliittoon kuulutaan aina jäsenjärjestön kautta, liitolla ei ole henkilöjäseniä.

Janne Welin

Varusmiesliiton edustaja

Varusmiesliitto ry on suomalaisten varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Varusmiesliitto on itsenäinen, Puolustusvoimista erillään toimiva uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys.

ReMe hallitus 2022
Reservin Mentorit Säätiö sr

Reservin Mentorit Säätiö sr | 2854001-7

Tuomas Kuusivaara
hallituksen puheenjohtaja
Annukka Jokipii
hallituksen jäsen
Martti Kiikka
hallituksen jäsen
ReMe perustajajäsen
Ilpo Pohjola
hallituksen jäsen
Markku Hutka
hallituksen jäsen
Tarmo Hyytiäinen
hallituksen jäsen
Peter Forsman
hallituksen jäsen
Petri Pirnes
hallituksen sihteeri