Döbelninkatu 2, 6.krs 00260 HELSINKI
koordinaattori@reservinmentorit.fi

Historia

Reservin Mentorit Säätiö sr

Reservin Mentorit ”pähkinänkuoressa”

2012

Perustajajäsenet

Martti Kiikka
Simo S. Salo
Pekka Lehtinen
Teuvo Kaikkonen
Erkko Kajander

Suomen puolustusvoimain komentajana 2009–2014
kenraali Ari Puheloinen

2017

Reservin Mentorit Säätiö sr perustettiin 2.6.2017

Säätiön perustajat RU-kurssilta 135 ”Lumimies” Olemme luovuttaneet säätiön peruspääomaksi yhteensä 51 450 euroa.

Aho Pekka, 
Hämäläinen JormaHämäläinen Esa, Heikkinen Matti, Heinonen Erkki, Helkama JukkaHuotari Juhani, Jakonen KariKaikkonen Teuvo, Kaivanto KeijoKajander Esko, Kaskimies MarkkuKeurulainen Tuomo, Kiikka MarttiKoiso-Kanttila Kimmo, Korhonen Tapio, Koski-Lammi Antti, Krauel Kaj, Lahtinen Seppo, Lankinen Tapani, Lehtinen Pekka, Lindström Kim, Malmberg Stig, Norrgård Nisse, Paajanen Vesa, Paasonen Matti, Pietikäinen Juhani, Pirinen Seppo, Pukkila Mauri, Pyyhtiä Ilmo, Salminen Jarmo, Suhonen Jouko, Tienhaara Olli, Turkki Jorma, Urrilla Antti, Valtonen Ville

2022

Toiminta valtakunnalliseksi
Yhteistyötahot 3/2022
Suomen Reserviupseeriliitto ry
Reserviläisliitto ry
Reserviläisurheiluliitto ry
Naisten Valmiusliitto ry
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry
Varusmiesliitto ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry

Reservin Mentorit | Since 2012

Kurssitapaamisessa,
RU-kurssi 135 ”Lumimies” tunnisti tarpeen ja tarttui tuumasta toimeen.

Kuvassa: Tapani Lankinen (vas.), Simo S. Salo, Pekka Lehtinen, Martti Kiikka

RU-kurssi 135 ”Snowman | Lumimies”

Reserviläisten mentorointihankkeen idea syntyi RU-kurssi 135 reservinupseerien visiosta auttaa nuoria nopeammin mielekkäälle työuralle ja näin pidentää työuria niiden alkupäästä.

Tästä syntyi ajatus vuosikymmenien työkokemuksen ja hiljaisen tiedon antamisesta eteenpäin nuorille.


Ote palaverimuistiosta 22.5.2012 ”Kevät 2012 MK”

”Mentoroinnin käynnistysrojekti. Kevät 2012 MK

Lumimiesajatelmia ja sisältöhahmotelmaa keskusteltavaksi.
Voisiko tämä mennä jotenkin näin. Käydään tarvittavat keskustelut RUK:n johdon ja uuden kurssin oppilaskunnan kanssa ja sen pohjalta sitten viilataan tämä kuntoon.

Ehdotus voisi esim. mennä näin:

RUK kurssi 135 Snowman haluaa antaa panoksensa tulevien Res upseerien joustavaan elämän hallintaan varusmiesajan jälkeen. Tärkeitä päätöksiä ja niihin liittyviä paineita nuorilla riittää siinä elämän vaiheessa.
40 vuotta kokemusta antaa monelle meistä perspektiiviä, antaa kokemuksen pohjalta neuvoja näissä valinnoissa. Hyväkään kokemus ei kuitenkaan takaa nykynuorten tilanteen tuntemusta, joten ajatus menee yhteistyön suuntaan jo tätä valmisteltaessa…”

Perustajajäsenet 2012
Martti Kiikka
Simo S. Salo
Pekka Lehtinen
Teuvo Kaikkonen
Erkko Kajander

Suomen puolustusvoimain komentajana 2009–2014
kenraali Ari Puheloinen