Vapaaehtoiset mentorit
sparraamassa nuoria
opiskelu- ja työuralle.

Mentoroinnista lyhyesti

Yhteiskuntamme on muutoksen kourissa ja tarvitsee kipeästi piristysruisketta. Erityisesti uransa alkutaipaleella olevat nuoret kaipaavat tukea. Reserviupseerikoulun yhteydessä on kehitetty varusmiesten ja nuorten reserviläisten tarpeisiin vastaavaa mentorointia, joka pohjautuu vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on nopeuttaa nuorten siirtymistä mielekkäälle uralle vähintään yhdellä vuodella.

Mentorit ovat laittaneet hyvän kiertämään – nyt kutsumme myös Sinut mukaan talkoisiin!

Missio

Nuorten saaminen nopeammin mielekkäälle työuralle ja työurien pidentäminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen nostamisesta nykyisestä pysähtyneisyyden tilasta.  Epätietoisuus työelämän mahdollisuuksista ja konkreettisen urasuunnittelun tuen vähyys asettaa haasteita oman paikkansa löytämisessä työelämässä. Kokenut mentori toimii nuoren tukena oikean urapolun löytämisessä sekä auttaa saavuttamaan jo asetettuja tavoitteita. Tällä ehkäistään turhien välivuosien syntymistä.

Kenelle?

1) Nuorille joilla opiskeluun, ammattiin ja elämänkulkuun liittyvät tavoitteet ja niiden tärkeysjärjestys ovat selvillä

2) Nuorille joilla on useita erilaisia, keskenään yhtä kiinnostavia tavoitteita

3) Nuorille joilla tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita ei tunnu löytyvän Mentorointi räätälöidään nuoren tilanteen ja tarpeiden mukaan, jotta siitä olisi aina yksilöllistä hyötyä.

Toiminta

Tehokkaimmin mentorointia toteutetaan mentorin ja nuoren välisesti yksilömentorointina tapaamisten ja sähköisten välineiden välityksellä. Tapaamisten aikana voidaan käydään läpi nuoren urasuunnitelmia, monipuolisen CV:n rakentamista sekä kokemuksia mentorin uran varrelta. Kaikista tärkeintä tapaamisissa on antaa vastakaikua nuoren ajatuksille.

Haluatko
mentoriksi?

tai yhteistyökumppaniksi?

Ota yhteyttä
[email protected]

TOIMINTAA TUKEMASSA

Reserviupseerikoulu ja sen oppilaskunta
Oppilaskunnan kannatusyhdistys
Suomen Reserviupseeriliitto
Kymen yrittäjät

Mentoroinnista lyhyesti

Yhteiskuntamme on muutoksen kourissa ja tarvitsee kipeästi piristysruisketta. Erityisesti uransa alkutaipaleella olevat nuoret kaipaavat tukea. Reserviupseerikoulun yhteydessä on kehitetty näihin tarpeisiin vastaava vapaaehtoistyöhön pohjautuvamentorointihanke, jonka tavoitteena on nopeuttaa nuorten siirtymistä mielekkäälle uralle vähintään yhdellä vuodella.

Mentorit ovat laittaneet hyvän kiertämään – nyt kutsumme myös Sinut mukaan talkoisiin!

Haluatkoc
mentoriksi?

tai yhteistyökumppaniksi?

Ota yhteyttä
[email protected]

TOIMINTAA TUKEMASSA

Reserviupseerikoulu ja sen oppilaskunta
Oppilaskunnan kannatusyhdistys
Suomen Reserviupseeriliitto
Kymen yrittäjät

Missio

Nuorten saaminen nopeammin mielekkäälle työuralle ja työurien pidentäminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen nostamisesta nykyisestä pysähtyneisyyden tilasta.  Epätietoisuus työelämän mahdollisuuksista ja konkreettisen urasuunnittelun tuen vähyys asettaa haasteita oman paikkansa löytämisessä työelämässä. Kokenut mentori toimii nuoren tukena oikean urapolun löytämisessä sekä auttaa saavuttamaan jo asetettuja tavoitteita. Tällä ehkäistään turhien välivuosien syntymistä.

Kenelle?

1) Nuorille joilla opiskeluun, ammattiin ja elämänkulkuun liittyvät tavoitteet ja niiden tärkeysjärjestys ovat selvillä

2) Nuorille joilla on useita erilaisia, keskenään yhtä kiinnostavia tavoitteita

3) Nuorille joilla tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita ei tunnu löytyvän Mentorointi räätälöidään nuoren tilanteen ja tarpeiden mukaan, jotta siitä olisi aina yksilöllistä hyötyä.

Toiminta

Tehokkaimmin mentorointia toteutetaan mentorin ja nuoren välisesti yksilömentorointina tapaamisten ja sähköisten välineiden välityksellä. Tapaamisten aikana voidaan käydään läpi nuoren urasuunnitelmia, monipuolisen CV:n rakentamista sekä kokemuksia mentorin uran varrelta. Kaikista tärkeintä tapaamisissa on antaa vastakaikua nuoren ajatuksille.

Mentoriksi?

Yksilömentoroinnin suosion kasvaessa tarvitsemme jatkuvasti uusia mentoreita mukaan. Nuorten kanssa toimiminen on mentoreille palkitsevaa ja antaa mahdollisuuden tutustua aktiivisiin nuoriin, jotka haluavat innokkaasti kehittyä uralla eteenpäin. Apunne on tärkeää nostamaan Suomea nykyisestä pysähtyneisyyden tilasta. Kiinnostuitko tulevan sukupolven auttamisesta tai tunnetko henkilön, jota voisit suositella? › 5-10 vuotta työkokemusta asiantuntija- tai esimiesroolissa, luotettavana tunnettu henkilö, joka on valmis auttamaan nuoria uralla eteenpäin. › Tapahtumiin ja yksilömentoroinnin aloitukseen mentoria tiedustellaan aina erikseen. Ajallisesti yksilömentorointi tarkoittaa kuukausittaista sähköpostinvaihtoa sekä tapaamisia noin kerran kuukaudessa.

Mentoriksi hakeutuminen osoitteessa: [email protected]

Mentoriksi?

Yksilömentoroinnin suosion kasvaessa tarvitsemme jatkuvasti uusia mentoreita mukaan. Nuorten kanssa toimiminen on mentoreille palkitsevaa ja antaa mahdollisuuden tutustua aktiivisiin nuoriin, jotka haluavat innokkaasti kehittyä uralla eteenpäin. Apunne on tärkeää nostamaan Suomea nykyisestä pysähtyneisyyden tilasta. Kiinnostuitko tulevan sukupolven auttamisesta tai tunnetko henkilön, jota voisit suositella? › 5-10 vuotta työkokemusta asiantuntija- tai esimiesroolissa, luotettavana tunnettu henkilö, joka on valmis auttamaan nuoria uralla eteenpäin. › Tapahtumiin ja yksilömentoroinnin aloitukseen mentoria tiedustellaan aina erikseen. Ajallisesti yksilömentorointi tarkoittaa kuukausittaista sähköpostinvaihtoa sekä tapaamisia noin kerran kuukaudessa.

Mentoriksi hakeutuminen osoitteessa: www.mentorit.info